Startup India: Arbeidsplassene India trenger

Foto: Alexander Engedal Gewelt

I 2016 startet Narendra Modi en storstilt politisk satsning – Startup India. Til tross for høye ambisjoner, har drømmeprosjektet vært alt annet enn en suksess.


Skrevet av Trine Mordal Jørgensen, master i India-studier,
Universitetet i Oslo

 

Startup India har som mål å skape et miljø som gjør det lettere og mer lukrativt å starte egne bedrifter. Her er India allerede godt på vei. Globalt rangeres India høyt når det gjelder antall bedrifter som startes opp årlig, bare forbigått av USA.

India havner derimot langt bak når det gjelder å skape et miljø for at selskaper skal lykkes og vokse. Verdens Økonomiske Forum (WEF) rangerer India på 39. plass i deres globale konkurranserapport. Det største hinderet ifølge WEF er Indias skatteordninger. WEF mener likevel at det er en rekke positive endringer som gir håp for en bedre fremtid for indiske bedrifter. For eksempel har indisk business blitt mer avansert og innovativ det siste året.

Verdens femte største økonomi i 2018

At folk starter sine egne bedrifter i India er ikke noe nytt. Det kryr av små bedrifter som driver butikker, restauranter, selger frukt og grønt, lager sko og selger klær. De er en del av den uformelle økonomien, hvor det ikke skattes. Som nevnt er skatteordningene i India noe av det som gjør det vanskelig for små bedrifter å vokse til store produktive selskaper med mange ansatte. I tillegg kommer det store og kompliserte byråkratiet som folk må forholde seg til. Derfor er det mange små og mellomstore bedrifter som i stor grad forblir en del av den uformelle økonomien.

I denne delen av økonomien er det også mange såkalte «mikroentreprenører». Mikroentreprenørskap har en lang tradisjon i India og omfatter ofte den fattige befolkningen i både rurale og urbane strøk. For mange mikroentreprenører handler det om å skaffe seg en inntekt ut av ren nødvendighet, på grunn av manglende tilgang til arbeidsplasser. Men det finnes også lokale entreprenører med nyskapende ideer som bidrar til større endringer i lokalsamfunnet.

Hvorfor er nyoppstartede bedrifter så viktige for å skape jobber? En av grunnene er at det etablerte ikke holder mål. Offentlig sektor i India er allerede stor og vanskelig å manøvrere i, og her blir det ikke skapt nok nye jobber. Privat sektor må forholde seg til mange og kompliserte regler, og en uforutsigbar fremtid. Den uformelle sektoren, som i dag sysselsetter en stor del av den indiske befolkningen, har lite stabilitet å gi. Valutaendringene i 2016 viste hvor sårbar den uformelle sektoren er for politiske endringer. Nye bedrifter kan være en viktig bit i puslespillet for å skape flere stabile jobber.

hitesh-choudhary-558797-unsplash
Mange indere starter opp egen business for å få hverdagen til å gå rundt. Foto: Unsplash.com

Det er et stort potensiale for å få flere arbeidsplasser gjennom at mikro, små og mellomstore bedrifter blir en del av den formelle økonomien. Men det krever endringer. I år blir India verdens femte største økonomi, men hva innebærer dette egentlig for folk flest?

Gjennom nåløyet

Startup India krever at du har en veldig god idé for å kunne få støtte. I august 2017 viste statistikken at cirka 800 nyoppstartede bedrifter hadde blitt godkjent av myndighetene, men kun 10 av disse oppfylte kriteriene for å få statlig økonomisk støtte. Dette har ikke stoppet Modi fra å gjøre det enda vanskeligere. Han har gitt utrykk for at Startup India ikke har skapt det ønskede antall arbeidsplasser, og innførte derfor i 2017 krav om at nyoppstartede bedrifter må ha klare mål om å skape arbeidsplasser om de skal få støtte. Kriteriene må oppfylles over en viss periode for at  bedriftene skal kunne få skattegoder.

Dette kan bety at det blir enda vanskeligere å komme gjennom nåløyet som godkjent nyoppstartet bedrift av myndighetene. Det er derimot heller ingen tvil om at mange nyoppstartede bedrifter trenger få ansatte, og selv om det gir penger i statskassen, er fokuset på arbeidsplasser kanskje viktigere.

«Det er ikke lett å få lån for unge uten sikkerhet, noe som gjør det vanskeligere for de uten en sterk familieøkonomi å starte opp på egenhånd. Startup India har muligheter for de som klarer å finne på noe helt nytt, men det gjelder kun et fåtall.»

Frem til 2017 hadde nyoppstartede bedrifter i India klart å skape rundt 80 000 arbeidsplasser. Ikke et dårlig tall, men potensialet er der for at flere hundre tusen jobber kan bli skapt, hvis det blir lagt til rette for det. I februar 2018 lå arbeidsledigheten i India på 6,1 prosent. Cirka 31 millioner indere mangler en jobb å gå til. Tallene virker kanskje ikke så ille, men India har i tillegg en stor grad av delvis arbeidsledighet. Mange har jobber som så vidt eller ikke i det hele tatt sikrer et nødvendig livsopphold.

Unge entreprenører

Av de 31 millionene arbeidsledige er mange nyutdannede. Modi ønsker at kjernen i Startup India skal være unge nyutdannede. Han vil at de skal være jobbskapere i stedet for jobbsøkere. For mange er ikke dette noe valg, det finnes ikke jobber, men for noen handler det også om å være sin egen sjef og realisere en drøm. For å starte egen bedrift trengs det penger, og en av de største utfordringene for unge entreprenører er nettopp tilgangen til lån og kapital. Det er ikke lett å få lån for unge uten sikkerhet, noe som gjør det vanskeligere for de uten en sterk familieøkonomi å starte opp på egenhånd. Startup India har muligheter for de som klarer å finne på noe helt nytt, men det gjelder kun et fåtall.

Startup India er en stor satsning som ikke helt høster de fruktene den burde, men viser hva myndighetene prioriterer, i hvert fall på papiret. Unge indere tar i større grad sjansen på å starte noe eget, på grunn av manglende alternativer, men også fordi de ser at det er mulig å lykkes, og at fremtiden kan være lys.

Det å starte opp sin egen bedrift er ikke noe nytt og revolusjonerende i India, og det er det de fleste indere gjør for å få hverdagen til å gå rundt. Det er imidlertid nødvendig at myndighetene legger til rette for at flere kan starte opp egne bedrifter, samtidig som de legger til rette for at disse bedriftene blir en del av en regulert og skattbar økonomi.