De fire nye store kinesiske oppfinnelsene

Illustrasjonsbilde: høyhastighetstog (Wikipedia), logoen til Alipay (Wikimedia Commons), online shopping (Pixabay), sykkelringeklokke (foto: Linn A. Christiansen)

Kruttet, kompasset, trykkekunsten og papirproduksjon regnes som de fire store klassiske kinesiske oppfinnelsene. I det siste har det i Kina vært fokus på det som kalles de fire nye store oppfinnelsene. Hva har «de fire nye store» å si for Kina og for resten av verden?


Skrevet av Øystein N. Øksenvåg, lektor i kinesisk og rådgiver for østasiatiske språk, Fremmedspråksenteret

 

Uttrykket «de fire nye store» stammer fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført på Beijing Foreign Studies University i 2017, hvor utenlandske studenter ble spurt om hvilken teknologi de helst ønsket å ta med seg tilbake til hjemlandet sitt. I etterkant ble de fire mest populære svarene trukket frem av kinesisk media og av Kinas kommunistparti (KKP) som eksempler på områder der Kina leder an i utviklingen. Svarene var: mobilbetaling, online shopping, høyhastighetstog og sykkeldeling.

Ikke egentlig oppfinnelser

De fire nye store er egentlig ikke oppfinnelser på samme måte som de fire gamle store. Det som derimot gjør at de fire nye store trekkes frem er bruken, det enorme omfanget, den raske utviklingen, innovasjonen og produktutviklingen bak de ulike fenomenene.

Mobilbetaling

I Norge bruker flere og flere Vipps, men i Kina har betaling via mobil vært normalt i mange år allerede. De to største appene er Alipay og Wechat, og alt i 2014 gikk Alipay forbi PayPal som verdens største mobilbetalingsplattform.

Betalingen gjøres ved å scanne QR-koder med kameraet, som deretter trekker beløpet fra din konto i appen. Det er blitt så vanlig med mobilbetaling at flere restauranter og butikker i Kina ikke lenger aksepterer kontanter, og når folk i Kina gir hverandre de tradisjonelle hongbao (små røde konvolutter med penger til kinesisk nyttår), så er det mange som nå bruker appen. Kina ligger på denne måten foran store deler av verden når det gjelder å bli et kontantløst samfunn.

Online shopping

Online shopping er heller ikke en kinesisk oppfinnelse, men det er igjen det enorme omfanget og den innovative utviklingen i Kina som gjør at dette regnes som en av de fire nye store. Kina har over 800 millioner internettbrukere, og er både verdens største og verdens raskest voksende e-handelsmarked. I 2017 genererte e-handel i Kina over 7 billioner (sju tusen milliarder) kroner. Til sammenligning er hele det norske oljefondet på litt over 8 billioner.

Den største veksten i e-handel skjer spesielt på den kinesiske landsbygda, og i tillegg til stor økning i handelen er det også mange på landsbygda som jobber i e-handelsindustrien: faktisk hele 28 millioner! De største e-handelsselskapene er Alibaba, JD og Taobao.

Høyhastighetstog

Det kinesiske nettverket for høyhastighetstog utgjør sannsynligvis et av verdens største infrastrukturprosjekter med henhold til fart og omfang. Det kinesiske høyhastighetsnettet for tog som kjører mellom 250-350 km/t er til sammen over 25.000 km, og utgjør to tredjedeler av verdens høyhastighetstognett. 25.000 km er like langt som 7,5 ganger tur-retur fra Nordkapp til Lindesnes.

De første høyhastighetstogene i Kina kom i 2008. Siden da har antallet passasjerer vokst med 30% i året, og i 2017 fraktet togene over 1,7 milliarder mennesker.

Dokkingløs sykkeldeling

I dag er det over 30 sykkeldelingsselskaper i Kina som opererer med omtrent 10 millioner sykler i forskjellige kinesiske byer. De fleste kjenner sikkert til bysykler fra flere norske byer og i europeiske storbyer. Disse syklene lånes fra dokkingstasjoner og plasseres tilbake i en dokkingstasjon etter bruk.

I Kina har man derimot hoppet over dokkingstasjoner. I Kina kan man plukke opp og levere syklene akkurat der man vil. Dette kan man gjøre ved hjelp av GPS-sensorer i syklene og en app som forteller hvor det er ledige sykler i nærheten. For å låne en sykkel skanner du en QR-kode på sykkelen, og den automatiske sykkellåsen åpner seg. Når du er ferdig setter du den fra deg, betaler med Alipay eller Wechat, og låser sykkelen.

Det største sykkeldelingsselskapet heter Mobike og har nå også sine karakteristiske oransje sykler i store deler av verden, inkludert i flere europeiske storbyer som Amsterdam, Berlin, Paris, London og Firenze. Mobike ble kjøpt opp av et kinesisk selskap i april for omtrent 22 milliarder kroner.

De fire nye store er bare noen få av flere og flere områder hvor Kina er verdensledende i utviklingen. Spesielt innen teknologi, forbruksvarer og infrastruktur går utviklingen veldig raskt, men også innen forskning og akademia, kultur og kunst. Hva vil bli det neste store som kommer fra Kina?