Erna i India: Kashmir-konflikten, FNs bærekraftsmål og en signert fotball

Indias statsminister Narendra Modi overrekker Erna Solberg en fotball under besøket i New Delhi. Foto: Ministry of External Affairs @ Flickr

Statsminister Erna Solberg var nylig på et todagers offisielt statsbesøk i India. Dette var første gang på over ti år at landet ble besøkt av en sittende norsk statsminister.


Skrevet av Ole Kristian Myren, master i International Studies & Diplomacy, lærer og skribent

Erna hadde med seg den nest største norske næringslivsdelegasjonen noensinne på sitt besøk til India 7.-8. januar. I tillegg til næringslivssamarbeid var havbruk, bærekraft og likestilling hovedtemaer. Kort tid før besøket ble regjeringens nye India-strategi (Norge-India 2030) publisert. Her heter det at «India er i økende grad en global premissleverandør og en stadig viktigere partner for Norge».

Norges potensielle rolle i Kashmir

Tidlig under besøket ble det rapportert i indiske medier at Solberg hadde tilbudt seg å mekle i Kashmir-konflikten. Dette ble raskt dementert via Twitter av Norges ambassadør i India, Nils Ragnar Kamsvåg:

«PM @erna_solberg has not offered to mediate between India and Pakistan as has been erroneously reported. Norway has neither been asked nor offered to mediate».

Fokuset på Kashmir var sannsynligvis et resultat av Kjell Magne Bondeviks møte med lokale kashmirske ledere i Srinagar i november i fjor. Hans besøk skapte delvis negative reaksjoner i India (les sak fra Asiapunkt om Bondeviks besøk her). Solberg bekreftet som ventet at Bondeviks besøk var et privat initiativ og at konflikten må ordnes bilateralt mellom India og Pakistan. Norge vil kun innta en støttende meklerrolle hvis det etterspørres fra begge parter. Hun la også vekt på at for å finne varige løsninger bør også kvinner og unge mennesker inkluderes.

Norsk næringsliv i India

Også i Norge har India lenge stått i skyggen av Kinas økonomiske mirakelvekst. Mens den kinesiske veksten er i ferd med å avta, skyter India stadig fart og vil snart ha verdens femte største økonomi. Solberg hadde med seg over 140 utsendinger fra norske selskaper og det vitner selvsagt om en økende interesse. Overdrevent mange handelsreguleringer og fare for korrupsjon er velkjente utfordringer i Indias kjempemarked, men den businessvennlige statsministeren Modi har skapt en viss optimisme. I løpet av besøket ble Norge og India enige om et dialogforum som kan være et skritt på vei mot en frihandelsavtale.

Erna Solberg uttalte også tidligere i år at «å kapre bare en liten bit av det indiske markedet vil ha kjempestore ringvirkninger for norske bedrifter».

Under Ernas besøk ble det også undertegnet en avtale for havsamarbeid. Landene skal samarbeide om å redusere maritim forurensing og utvikle en bærekraftig forvaltning av havene. India har ikke tidligere inngått en slik avtale med noe annet land. Norge ser i tillegg India som en god partner for å utvikle internasjonale regler for bruk og forvaltning av verdenshavene.

Bærekraftsmålene i India

Den norske statsministeren slo fast at med sine nesten halvannen milliard innbyggere er det avgjørende at India bidrar sterkt til å nå FNs bærekraftsmål frem mot 2030:

– Uten India når vi aldri bærekraftsmålene. Ballen ligger nå i fanget hos India.

Solberg er selv en av lederne i FNs pådrivergruppe for å nå disse målene. I møtet med statsminister Narendra Modi trakk hun særlig frem likestilling, utdanning og utvikling som fokusområder. Hun roste Modi blant annet for finansiell støtte til kvinnelige gründere og for å ha bedret sanitære forhold på den indiske landsbygda. Modi på sin side roste Solberg for hennes innsats og sa at bærekraftsmålene er helt i tråd med Indias utviklingsmål.

Som en symbolsk handling for kvinners rettigheter overrakte den norske statsministeren en signert fotball til Modi. Signaturen tilhører norske Ada Hegerberg som i fjor ble kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller og vant den gjeve Ballon d’Or-prisen. En annen symbolhandling under oppholdet var at Solberg besøkte en skole utenfor New Delhi for å samtale med elever og høre om arbeidet for bedre skolekvalitet.

45746569025_27319c6477_k
Erna Solberg på besøk ved mogulkeiser Humayuns grav i New Delhi. Foto: Ministry of External Affairs @ Flickr

India får også kritikk

I forbindelse med statsministermøtet ble det i norske medier også trukket frem at til tross for positive tendenser er Indias utvikling langt fra rosenrød. Et eksempel flere aviser viet spalteplass var urolighetene knyttet til tempelet Sabarimala i delstaten Kerala i Sør-India. Tradisjonelt har kvinner i «menstruerende alder» (10-50 år) blitt nektet adgang til tempelet. I september kunngjorde indisk høyesterett at forbudet er ugyldig. Likevel fikk ikke kvinner tilgang og dette førte til store demonstrasjoner i Kerala. Statsminister Modi var lite interessert i å ta kvinnenes parti siden han selv passer på å tekkes sine konservative kjernevelgere. Denne saken kan du også lese mer om her.

En annen kritikk som fikk oppmerksomhet var fra leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen. På bakgrunn av FNs anklager om menneskerettighetsbrudd i Kashmir kritiserte hun at våpeneksporterende selskaper som Kongsberg-gruppen og Nammo var med i næringslivsdelegasjonen. I 2017 eksporterte Norge totalt sett militært materiell for 2,5 milliarder kroner til India. Dette tilsvarer en økning på 70% fra året før.

– (…) FN har anklagd dem (India) for brudd på menneskerettighetene. Det er da helt klart kritikkverdig å selge krigsmateriell til dem, uttaler hun.

Modi på besøk til Norge?

Solberg avsluttet statsbesøket med å invitere Modi til Norge. Om dette lar seg gjennomføre er et åpent spørsmål, særlig siden India gjennomfører nytt parlamentsvalg i mai. Paradoksalt nok er det faktorer som overdreven hindunasjonalisme, for lav økonomisk vekst og for lite utvikling på landsbygdene som kan felle den sittende statsministeren. Dette kan stå som et eksempel på at aam admi («mannen i gata») ikke nødvendigvis alltid er enig med en norsk statsministers optimistiske, diplomatiske uttalelser.