Valg i India: Lokale valg topper statistikken

Foto: Biswarup Ganguly, Creative Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presiding_and_Polling_Officers_Checking_Poll_Materials_-_DCRC_-_Barasat_2016-04-24_02040.jpg

Historisk sett har valg i India hatt en høy deltakelse på rundt 60 prosent, men i motsetning til de fleste andre demokratiske land stemmer flere indere i lokale valg enn i nasjonale valg. Hvorfor er det slik?


Skrevet av Francesca Jensenius, førsteamanuensis ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo og seniorforsker ved NUPI, Pradeep Chhibber, professor i statsvitenskap ved University of California, Berkeley, og Harsh Shah ved University of California, Berkeley.

Valgdeltakelse er viktig for å opprettholde et demokratis legitimitet, og indiske valg er kjent for å ha høy valgdeltakelse. Deltakelsen er også avgjørende for hvem som velges ettersom partipreferansene til de som kun stemmer noen ganger gjerne er annerledes enn hos de som stemmer ved hvert valg.

I India er det stor variasjon i valgdeltakelse på tvers av de ulike valgkretsene og over tid. Våre data viser at størrelsen på valgkretsen også ser ut til å ha stor påvirkning på deltakelsen.

I figur 1 viser vi hvordan valgdeltakelsen har vært i alle de parlamentariske valgkretsene i hvert nasjonalvalg siden 1962. Den grå bønneformen viser fordelingen av verdier på tvers av valgkretsene for et gitt valgår. De små svarte prikkene som følger midtaksen i hver bønneform representerer valgdeltakelse for individuelle valgkretser, mens den horisontale linjen i hver bønneform viser den gjennomsnittlige valgdeltakelsen for alle valgkretser. En rask kikk på figuren forteller oss at deltakelsen i 2014, som var året statsminister Narendra Modi og partiet hans BJP kom til makten, er den høyeste i Indias historie.

Figure-1

All politikk er lokalpolitikk

En unik karakteristikk ved valgdeltakelse i indiske valg er at den er høyere ved lokale valg enn ved nasjonale valg. I stater så ulike som USA, Finland, Canada og Tyskland er valgdeltakelsen i nasjonale valg alltid høyere enn ved lokale valg. USA er et ekstremt eksempel: her er deltakelse ved nasjonale valg 30 prosentpoeng høyere enn ved lokale valg.

I India er det motsatt. Selv om vi ikke har systematisk datamateriale på valgdeltakelse i lokale valg (det holdes lokale valg på landsby- deldistrikts-, og distriktsnivå, såkalte panchayat-valg), viser individuelle studier av ulike delstater at deltakelsen ved lokalvalg kan være på over 90 prosent. En omfattende studie av panchayat-valg i Vest-Bengal, gjort av Anustubh Agnihotri og Anirvan Chowdhury ved UC Berkeley, viser at gjennomsnittlig valgdeltakelse ved panchayat-valg var på 85 prosent.

Hvorfor stemmer indere helst lokalt?

Hva er årsaken til at flere indere møter opp for å stemme ved lokalvalg enn ved nasjonale valg? Det er tre hovedgrunner som kan forklare hvorfor lokalvalg er så viktige.

For det første er familiære og personlige nettverk mer fremtredende i lokale valg. De som bor i landsbyer er tett knyttet til sine sosiale nettverk, og potensielle sosiale sanksjoner knyttet til det å ikke stemme bidrar til å få folk til valgurnene. Migranter som vi snakket med i Delhi fortalte at de alltid sørger for å komme seg hjem i tide til panchayat-valg fordi valgresultatene spiller så stor rolle for familiene deres som fortsatt bor på landsbygden.

Den andre årsaken henger sammen med at den lokale eliten og panchayat-lederne tar avgjørelser som kan ha en direkte og umiddelbar påvirkning på landsbybeboere, og det er dermed i deres økonomiske interesse å være politisk engasjerte. Til slutt, i et lokalt miljø hvor folk i større grad kjenner hverandre, er det lettere for den lokale eliten å nå ut til flest potensielle velgere for å mobilisere dem politisk.

Mindre sosialt press ved nasjonalvalg

Ting ser annerledes ut i nasjonale valg. Ingen av de ovennevnte faktorene som spiller inn ved lokalvalg og for panchayat-ledere gjelder for nasjonalvalg og parlamentsmedlemmer. Parlamentsmedlemmer tar vanligvis ikke avgjørelser som har umiddelbar innvirkning på landsbybeboeres økonomiske situasjon. Eliten klarer heller ikke å nå ut til like mange velger ettersom en gjennomsnittlig valgkrets har over 1,5 millioner stemmeberettigede. Det er også mindre sosialt press fra familie og venner når det kommer til å stemme ved nasjonale valg, inkludert mindre fokus på det å stemme på samme person som resten av lokalsamfunnet.

I tillegg er mange uvitende om hvem som faktisk representerer dem i parlamentet. I en undersøkelse gjort i juli 2013 hvor folk ble spurt om de kunne navngi parlamentsmedlemmet som representerte dem, var det kun 57 prosent som kunne gjøre dette.

Flere kan stemme, men færre dukker opp

Dersom sosialt press og lokale nettverk er viktige for valgdeltakelse, burde større valgkretser ha lavere deltakelse. I figur 2 ser vi på hvordan størrelsen på en valgkrets (eller rettere sagt, antall stemmeberettigede i en gitt valgkrets) var knyttet til deltakelse i det indiske parlamentsvalget i 2014. Hver prikk representerer én valgkrets. Linjen viser tydelig at de største valgkretsene har en mye lavere deltakelse.

Figure-2

Det kan være mange årsaker til at valgdeltakelsen i valgkretsene blir dårligere når befolkningen er høyere. Dette kan knyttes til mer fattigdom, eller at mange i disse valgkretsene har migrert langt bort fra områdene der de egentlig er stemmeregistrert. Men størrelsen på valgkretsen i seg selv kan også være med på å påvirke deltakelsen. I valgkretser med store befolkninger må partier og kandidater nå ut til et svært høyt antall mulige velgere. Logistisk sett er dette en utfordring. Flere mennesker betyr flere også interesser som må representeres, noe som gjør det vanskelig for politikerne å skreddersy politikken sin på en måte som gir mening for alle potensielle velgere.

Dette ser også ut til å stemme spesielt godt ved lokalvalgene på landsbynivå. I figur 3 viser vi valgdeltakelse ved landsby-valget for 2015 i Banda-distriktet i Uttar Pradesh. Her ser vi også at når størrelsen på en valgkrets øker, så går valgdeltakelsen ned.

Figure-3

Disse funnene tyder på at politisk deltakelse sannsynligvis er høyere når politikere har en mer direkte kobling til velgerne. Denne koblingen er i dagens India mer fremtredende i lokale enn i nasjonale valg.

Denne artikkelen er den andre i en serie som vil gi forskningsbasert informasjon om indiske valg siden 1962. Den vil også ta for seg funn fra den kommende boken Constructing a Majority: A micro-level study of voting patterns in Indian elections av Francesca Jensenius, Pradeep Chhibber og Sanjeer Alam.

Les den første artikkelen i serien her.