Den store smogen

Disig vinterdag i Delhi. Foto: Alexander Engedal Gewelt

Noen av verdens mest forurensede byer ligger i India. Hvert år dør over en million indere som følge av luftforurensing og indiske myndigheter strever med å sette i gang tiltak for å begrense de giftige utslippene.


Intervjuet og oversatt av Alexander Engedal Gewelt

 

Denne stille miljøkrisen er temaet for den relativt nyutgitte boken «The Great Smog of India» (2018), hvor klima- og energiekspert Siddharth Singh dykker dypt ned i den indiske klimaproblematikken. Hvordan i all verden havnet India på listen over verdens verste miljøsyndere? Vi tok en prat med Singh for å finne ut av hvilke miljøutfordringer India står overfor i tiden fremover.

Siddharth Singh. Foto: privat

Boken din tar for seg et fenomen som er umulig å ikke legge merke til for besøkende og fastboende i Indias hovedstad Delhi, i tillegg til omkringliggende områder. Hva er denne «store indiske smogen»?

India har slitt med kronisk dårlig luft i mange år. Du har helt sikkert sett lister over verdens mest forurensede steder hvor indiske byer ofte fyller opp topp-ti. Problemet er i grunn mye verre enn som så, ettersom luftforurensningen er høyere på landsbygda. Mens luftforurensningen er stabilt høy gjennom året i India, er det spesielt om vinteren at nivåene blir ekstra farlige i Nord-India. Det er mange grunner til dette, og man merker det spesielt ved at sikten blir dårligere og at det rett og slett lukter røyk. Mange mennesker får dermed problemer med luftveiene og man antar at cirka 1.2 millioner indere dør hvert år som følge av dårlig luft. Dette har gjort at luftkvaliteten har blitt en del av en akutt helsemessig nødssituasjon av enorme dimensjoner. Det er dette som er den «store indiske smogen».

Hvorfor blir Delhi så ekstra hardt rammet av denne smogen?

Delhi har ofte vært i fokus når det gjelder forurensing, men problemet gjelder ikke bare i byen – store deler av India har kritisk høye nivåer av forurensing. Industri og kullkraftverk bidrar en god del, men om vinteren bidrar også brenning av jordbruksrester til forverringen av luftkvaliteten i Nord-India. Disse jordbruksrestene brennes for å klargjøre jordene til neste runde med såing. Nord-India blir ekstra påvirket av forurensing på grunn av meteorologiske og geografiske faktorer. Vinden endrer hastighet og retning om vinteren, slik at røyk fra jordbruksområder blåser inn på slettene i Nord-India. På grunn av at Himalaya-fjellene danner en naturlig barriere mot nord, blir smogen derfor sittende fast i Nord-India. Langs kysten av India, derimot, klarer vinden i større grad å «rense» luften for utslipp fra industri og transport.

Disig vinterdag i gamlebyen i Delhi. Foto: Alexander Engedal Gewelt

Hva er de økonomiske og sosiale kostnadene av denne dårlige lufta?

Luftforurensning tar livet av over en million indere hvert år, i tillegg til at Verdensbanken allerede i 2013 beregnet at India går glipp av rundt 55 milliarder dollar i året i tapt arbeidsinntekt som følge av dårlig luftkvalitet. Dette gir imidlertid ikke det fulle og hele bildet av situasjonen. Luftforurensning påvirker produktiviteten til arbeidsstyrken på den måten at mange må ta permisjon fra arbeidet fordi de blir syke; familier havner i økonomisk uføre på grunn av høye sykehusregninger; det offentlige helsevesenet overbelastes av flere millioner nye pasienter hvert år; og dårligere avlinger og lavere produksjon fra solenergi. I tillegg påvirker denne forurensningen barns kognitive utvikling, som igjen påvirker fremtidig helse og arbeidsevne.

«Swacch Bharat»-kampanjen («rengjør India») har de siste årene fokusert på forurensning i India. Hva har effekten av dette vært?

«Swacch Bharat»-kampanjen har handlet om å rengjøre India på et lokalt nivå, det vil si å rydde gater, søppeltømming og bygging av offentlige toaletter. Kampanjen har ikke primært handlet om luftforurensning.

«En av grunnene til at India ikke har klart å motvirke luftforurensning er fordi det ikke finnes en helhetlig politikk som fokuserer på det.»

Det er et eksisterende lovverk knyttet til miljøvern, i tillegg til forurensningstilsyn i hver delstat, men det finnes ikke et helhetlig rammeverk som tar for seg luftforurensning i forbindelse med jordbruk, industri, transport, kraftverk også videre.

Hva gikk galt?

Det har riktignok vært forsøk på å få til endringer, men disse har ikke blitt implementert på en god nok måte, eller rett og slett ikke vært nok. For eksempel så har India en plan om å realisere 100 gigawatt med solenergi innen 2022, mens det samtidig skjer en økning i produksjonen av kullkraft. Dette er fordi behovet for elektrisitet i India øker i voldsom takt.

Finnes det noen løsninger på problemet?

Et første steg vil være å anerkjenne luftforurensning som et offentlig helseproblem. Dette ville ha sendt et signal til samfunnet om at noe må gjøres, og at alle må bidra. Deretter bør det utformes et helhetlig politisk rammeverk som gjelder luftforurensning, med fokus på offentlig transport, redusering av utslipp fra kullkraftverk og annen industri, forbud mot brenning av jordbruksavfall, og en modernisering av byggebransjen for å bedre avfallshåndteringen.

Hva er de største klimautfordringene for India i årene fremover?

Indias klimautslipp per person er kun en brøkdel av gjennomsnittet i verden ellers, og er betydelig mindre enn de fleste avanserte økonomier. India er derimot et offer for klimaendringene, og må derfor handle raskt. En av de største utfordringene er å få ned avhengigheten av kullkraft. Kull er billig i India, sammenlignet med for eksempel import av naturgass. I tillegg bør India investere mye mer i solenergi, og her trengs det en større satsning fra investorer og myndigheter. India er dessuten nødt til å justere opp ambisjonene sine dersom vi ønsker en grønnere økonomi, hvor vi samtidig legger til rette for at millioner av mennesker kan løftes ut av fattigdom.