To bøker om hinduismen av samme forfatter – hvilken skal du velge?

Shashi Tharoor har skrevet to bøker om hinduismen i løpet av ett år. Why I am a Hindu kom ut i 2018 og ble godt mottatt. Han ble imidlertid kritisert for å politisere for mye og har derfor skrevet en ny bok i år (2019) som kun omhandler hinduismen, ikke politikk – The Hindu Way, an introduction to Hinduism. Hvilken bør du lese?


Skrevet av Bredo Erichsen, landsjef for Statkraft i India

Hinduismen er en omfattende religion som kan være vanskelig å få tak på for en som ikke er vokst opp med den. Det var derfor med glede jeg fant Shashi Tharoors bøker om religionen.

Shashi Tharoor er en fargerik politiker som representerer Kongresspartiet i Kerala. Han har tidligere vært diplomat, er nå i Lok Sabha (underhuset) og er også en produktiv forfatter. Han er kjent som en mann med snakketøyet i orden, og kommer ofte med kontroversielle utspill i media og skarp kritikk rettet mot regjeringspartiet BJP.

Why I Am a Hindu

I denne boken beskriver han sitt personlige forhold til hinduismen og hva han selv tror på. I tillegg tar han opp vanskelige temaer knyttet til hinduismen, som for eksempel kastesystemet og politiseringen av hinduismen gjennom Hindutva-bevegelsen. Det var i denne sammenhengen boken ble mye debattert da den kom ut. BJP og RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) var ikke positiv til innholdet i denne boka. Tharoor, som er en liberaler, mener at ‘hans’ hinduisme ødelegges gjennom politiseringen av religionen. Her skylder han klart på BJP og statsminister Modi. Selv skriver han “I am a Hindu, and I am a nationalist, but I am not a Hindu nationalist”.

Boken diskuterer videre koblingen av hinduismen og indisk kultur gjennom tidene. Her ser han hinduismen som en viktig faktor i kulturen som også inkluderer folk fra andre religioner. Etter å levd i India i mer enn fire år må jeg si meg enig i dette. Selv kristne drar ofte til tempelet for å få velsignet sin nye bil.

I det avsluttende kapittelet diskuterer Tharoor hvordan man kan ‘ta tilbake’ hinduismen, altså hvordan den kan avpolitiseres og bli omfavnet av alle uansett partitilhørighet.

The Hindu Way

Denne boken inneholder på mange måter mye av det samme som Why I am a Hindu, uten det politiske innholdet. Jeg finner denne boken bedre som en innføring til hinduismen. De grunnleggende sidene ved hinduismen gjennomgås i første del av boka.

I andre del er fokuset mer på utviklingen av hinduismen gjennom tidene, og her blir de store tolkerne og reformatorene av hinduismen gjennomgått. Vi blir kjent med navn som Adi Shankara, Patanjali, Ramanuja, Swami Vivekananda og Ramakrishna Paramahamsa, for de som ikke allerede kjenner dem.

I denne delen av boken diskuterer han også hvordan hinduismen har blitt påvirket av andre religioner gjennom tidene, spesielt hvordan den ble påvirket av buddhismen da den oppstod,  og av islam i den perioden India var styrt av muslimer. I tillegg diskuterer han hvordan hinduene forholdt seg til britene i kolonitiden.

Hvilken skal du lese?

Hvilken du velger å lese er avhengig av hva du er ute etter. Vil du ha en oversiktlig innføring i hinduismen synes jeg The Hindu Way er den beste.

Vil du derimot lese mer om hinduismens stilling i India i dag og hvilke bevegelser som er i sving, sett gjennom øynene til en av Indias mest profilerte opposisjonspolitikere, er Why I am a Hindu boken å lese.