Åpent brev: Solidaritet med indiske universiteter

Illustrasjon: Prashant Miranda / CreativesagainstCAA

Vi publiserer dette brevet på vegne av studenter, ansatte og alumni ved nordiske akademiske institusjoner som ønsker å uttrykke solidaritet med studenter og ansatte som har vært utsatt for makt- og voldsbruk i forbindelse med de pågående politiske protestene i India.

Underskriftene ble samlet inn via opprop.net. På oppfordring har underskriftskampanjen nå åpnet for at kolleger ved nordiske institusjoner også kan signere. Kampanjen er fortsatt åpen dersom du ønsker legge til navnet ditt – saken oppdateres fortløpende. Så langt har 135 personer signert.

ÅPENT BREV

Vi vil med dette uttrykke vår dype bekymring over angrepet som studenter og ansatte ved Jawaharlal Nehru University ble utsatt for søndag 5. januar. Angrepet føyer seg inn i et urovekkende mønster der flere universiteter har blitt utsatt for uakseptabel volds- og maktbruk, ikke minst Jamia Millia Islamia og Aligarh Muslim University.

Det er ytterst bekymringsfullt at politiet tilsynelatende forholdt seg passive og endog deltok i angrepene. Angrepene er uakseptable forsøk på å stanse protester mot den kontroversielle Citizenship Amendment Act. Vold og tvangsmakt hører ikke hjemme på universiteter, som skal være trygge og frie arenaer for læring, kritisk meningsutveksling, og demokratisk politisk aktivitet.

Vi som forskere og studenter ved norske akademiske institusjoner og som er opptatt av og dypt engasjert i India og indisk samfunn uttrykker herved vår solidaritet med ansatte og studenter ved indiske universiteter som har blitt utsatt for slik makt- og voldsbruk, og ber indiske myndigheter sikre at deres grunnlovfestede rett til å delta i fredelig politisk protest opprettholdes i den turbulente politiske perioden som det indiske demokratiet nå gjennomgår.    


Note: On request, the open letter has been expanded so that researchers, students, employees and alumni belonging to institutions in the Nordic region may sign as well. So far 135 people have signed.

OPEN LETTER

We wish to hereby express our deep concern about the attack on students and academics at Jawaharlal Nehru University on 5 January. The attack is part of a disconcerting pattern in which several universities have been targetted in unacceptable use of force and violence, not the least Jamia Millia Islamia and Aligarh Muslim University.

It is particularly worrisome that the police appear to have remained passive or even participated in the attacks.   The attacks are unacceptable efforts to thwart protests against the controversial Citizenship Amendment Act. Violence and force do not belong at universities, which should be safe and free arenas for learning, critical debate, and the exercise of democratic rights.

We as researchers and students at Norwegian institutions of higher learning and research and deeply engaged in India and Indian society hereby express our solidarity with employees and students at Indian universities subjected to such acts of violence, and we ask Indian authorities to ensure that their constitutional right to take part in peaceful political protest is ensured in this turbulent period for India’s democracy.

Signeringer

 • Arild Engelsen Ruud, Universitetet i Oslo
 • Kathinka Frøystad, Universitetet i Oslo
 • Sindre Bangstad, KIFO
 • Padmaja Barua, Western Norway University of Applied Sciences
 • Anne Waldrop, OsloMet University
 • Silje Einarsen, OsloMet
 • Stein Sundstøl Eriksen, Norwegian Institute of International Affairs                    
 • Kenneth Bo Nielsen, University of Oslo
 • Jostein Jakobsen, Universitetet i Oslo
 • Maren Aase, Universitetet i Oslo
 • Kjersti Litleskare, University of Oslo
 • Olle Tornquist, Department of Political Science, University of Oslo          
 • Ina Ilkama, Universitetet i Oslo
 • Dag Erik Berg, Høgskolen i Molde
 • Ulrikke Wethal, Universitetet i Oslo
 • Kristian Stokke, University of Oslo
 • Kerstin Schier, Universitetet i Oslo
 • Solveig Korum, Oslo
 • Øivind Fuglerud, Universitetet i Oslo
 • Fredrik Engelstad, Oslo
 • Guro Aandahl, OsloMet
 • Poul Wisborg, NMBU og UiO     
 • Sidsel Roalkvam, University of Oslo
 • Underskriveren bestemte å ikke vise hans/hennes navn på internett                           
 • Celina Sørbøe, Universitetet i Oslo
 • Linda Hambro, UiO        
 • Jan Vindheim, none
 • Geir Heierstad, NIBR, Oslo Metropolitan University
 • Anwesha Dutta, Chr. Michelsen Institute, Bergen 
 • Knut Axel Jacobsen, University of Bergen            
 • Berit Aasen, OsloMet University
 • Bikramdeep Singh Pannu, Universitetet i Oslo
 • Kristian Bjørkdahl, University of Oslo
 • Siddharth Sareen, University of Bergen 
 • Anne Langaas, Oslomet
 • Niladri Chatterjee, University of Oslo    
 • Mariel Aguilar-Støen, Universitet i Oslo               
 • Siri Bjaaland, UiO           
 • Lars Martin Fosse, Retired          
 • Jason Miklian, University of Oslo – SUM
 • Sofie Wollbraaten, UiO
 • Pamela Gwynne Price, University of Oslo
 • Harriet Olaisen, UiO
 • Iris Celestine, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo       
 • Aase Kvanneid, NORCE 
 • Heidi Bergsli, Uavhengig
 • Eviane Leidig, University of Oslo
 • Sheree Kaur, Universitet i Oslo
 • Underskriveren bestemte å ikke vise hans/hennes navn på internett               
 • Kathrine Flåte, Alumni NMBU
 • Arve Hansen, University of Oslo
 • Henrik Sinding-Larsen, UiO
 • Anne Poulsson, Helse
 • Lise Bjerke, UiO
 • Annika Wetlesen, OsloMet
 • Sissel Egden, Oslomet
 • Elin Sæther, Department of Teacher Education and School Research                   
 • Sunniva Jacobsen, Høgskulen på vestlandet
 • Marte Nilsen, Peace Research Institute Oslo (PRIO)
 • Sunniva Engh, University of Oslo
 • Ruth Laila Schmidt, University of Oslo   
 • Francesca Jensenius, University of Oslo
 • Bjørn Steine, Stortinget
 • Karina Standal, Blank
 • Mubashar Hasan, University of Oslo
 • Kjersti Ruud Walaas, Høyskolen Kristiania
 • Nina Witoszek, Centre for Development and the Environment, UiO
 • Vera Lazzaretti, University of Oslo
 • Ursula Münster, München
 • Tereza Kuldova, Lillestrøm
 • Knut Aukland, OsloMet – Oslo Metropolitan University         
 • Hanne Cecilie Geirbo, OsloMet – storbyuniversitetet
 • Kristen Nordhaug, OsloMet
 • Gudrun Cecilie Eikemo Helland, Universitetet i Oslo
 • Guro Warhuus Samuelsen, UiO
 • Tore Vogt, OsloMet – storbyuniversitetet
 • Masudur Rahman, Nord Universitet
 • Ida Fagervold, UiO
 • Underskriveren bestemte å ikke vise hans/hennes navn på internett
 • Outi Pitkänen, Universitetet i Oslo
 • Underskriveren bestemte å ikke vise hans/hennes navn på internett
 • Tove Nicolaisen, OsloMet
 • Ellen Haugan, Oslo
 • Ravi Sunder, Drammen
 • Heidi Fjeld, Universitetet i Oslo
 • Malin Søderberg-Nanda, Alumni UiO
 • Camilla Eriksen Andreassen, Oslo
 • Siri Gloppen, Universitetet i Bergen
 • Anne Kveim Lie, Universitetet i Oslo
 • Underskriveren bestemte å ikke vise hans/hennes navn på internett
 • Ole R. Vetaas, Universitetet i Bergen
 • Lene Omdahl, Tidl. UiB-utvekslingsstudent ved JNU
 • Christoph Gradmann, University of Oslo
 • Nina B. Dahl, Universitetet i Bergen
 • Bård A. Andreassen, UiO
 • Deepika Vyas, OsloMet
 • Shalini Frøiland, Universitetet i Stavanger
 • Dhanya Therese Jose, University of Stavanger
 • Aby Mathew, Chalmers
 • Kristin Engh Førde, Oslo
 • Elin Kristine Nilsen, Universitetet i Oslo
 • Anne-Line Sandåker, Oslo
 • Usman Ali Khan, University of Oslo
 • Runa Zubber, Trainer
 • Ravinder Kaur, University of Copenhagen
 • Cecilie Nordfeldt, UiO
 • Caroline Lillelund, University of Copenhagen
 • Patrik Oskarsson, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Frauke Mennes, University of Copenhagen
 • Kørgen Dige Pedersen, Department of Political Science, Aarhus University
 • Torunn Sajjad, Forsker
 • Isha Dubey, Lund University
 • Andreas Johansson, Lund University
 • Bengt G. Karlsson, Stockholm University
 • Christian Lund, University of Copenhagen
 • Stephanie Leder, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Francois Questiaux, University of Copenhagen
 • Rune Bennike, University of Copenhagen
 • Peter Marcus Kristensen, University of Copenhagen
 • Dan Hirslund, University of Copenhagen
 • Yvonne Gunnarsdotter, Swedish Univ. of Agriculture Sciences, Dep. of Urban and Rural Dev.
 • Orsolya Reka Fekete, Western Norway University of Applied Sciences
 • Vibeke Samsonsen, Høgskulen på vestlandet
 • Karen Valentin, Aarhus University
 • Kathinka Evertsen, Nord Universitet
 • Underskriveren bestemte å ikke vise hans/hennes navn på internett
 • Underskriveren bestemte å ikke vise hans/hennes navn på internett
 • Madeeha Pedersen, Universitetet i Oslo
 • Brian Kuns, SLU
 • Niels Brimnes, Aarhus University
 • Einar Braathen, Oslo Metropolitan University
 • Jens Seeberg, Aarhus University
 • Marianne Inez Lien, University of Oslo
 • Seema Arora-Jonsson, SLU, Uppsala