Trump i India: «Hindi-Amriki, Bhai-Bhai!»

Indias statsminister Narendra Modi og USAs president Donald Trump samtaler under deres besøk til Mohandas Gandhis hjem i Ahmedabad, India. Foto: Flickr

USAs president Donald Trump var nylig på et kort statsbesøk i India. Indisk-amerikanske relasjoner opplever for tiden et gyllent øyeblikk, men besøket brakte med seg få positive resultater og ble til dels overskygget av sekterisk vold i Delhi.


Skrevet av Ole Kristian Myren

I løpet av 36 timer besøkte president Trump statsminister Modis hjemstat Gujarat, hovedstaden New Delhi og det berømte mausoleet Taj Mahal i Agra. Med seg i reisefølget hadde han blant annet førstedamen Melania, datteren Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner.

«Howdy Modi!»/«Namaste Trump»

I september i fjor talte både Trump og Modi foran 50 000 mennesker under «Howdy Modi!»-arrangementet i Houston, Texas. Dette ble nå gjengjeldt i form av «Namaste Trump» i Gujarats delstatshovedstad Ahmedabad. Rundt 100 000 indere samlet seg nemlig i landets største cricketstadion for å høre Trump og Modi tale.

President Trump er som kjent svært opptatt av publikumsstørrelse og ble utvilsomt imponert. Han fortalte senere at han «elsket» de indiske tilhørerne, at statsminister Modi er en stor leder og at India-besøket utvilsomt var verdt turen.

Et styrket forhold

Den politiske analytikeren C. Raja Mohan mener vi nå opplever en fase som kan beskrives som «Hindi-Amriki, Bhai-Bhai». Bhai betyr bror og uttrykket bhai-bhai signaliserer et nært forhold basert på gjensidig respekt. Tidligere har det blitt brukt om Indias diplomatiske forhold til både Kina og Russland («Hindi-Chini og Hindi-Russi Bhai-Bhai»). Disse relasjonene ligger nå på den utenrikspolitiske skraphaug. Blant stormaktene er USA utvilsomt blitt Indias viktigste partner.

Begge landene har sammenfallende interesser i å skape et stabilt Sør-Asia. Ikke minst ved å begrense Kinas hegemoniske kapasitet og bekjempe islamistisk terrorisme. Samtidig er tidligere statsminister Nehrus sosialisme såpass langt tilbake i tid at det blir stadig færre innvendinger i India mot amerikansk kultur og militærmakt. Legg til at både Trump og Modi har det mange vil kalle autoritære tendenser. Det er dermed ingen overraskelse at statsbesøket var preget av god stemning og velvilje.

Levde ikke opp til forventningene?

Likevel hevder kritiske røster at møtet ikke helt levde opp til forventningene. Riktignok ble det annonsert indisk kjøp av amerikanske militærhelikoptre og marineutstyr til en verdi av 3 milliarder dollar, men det var forsvinnende få andre viktige avtaler som ble inngått.

USA har et stort handelsunderskudd med India og i fjor stoppet forhandlingene om en ny handelsavtale opp. President Trump har flere ganger kritisert India for høy importtoll på blant annet Harley Davidson-motorsykler. I juni valgte Trump-administrasjonen å fjerne Indias status som foretrukken handelspartner. Dette var en avtale som tidligere sikret India tollfrihet på en rekke eksportvarer til USA til en verdi av over seks milliarder dollar. India svarte med å øke tollavgiften på amerikanske produkter som mandler og epler. Etter statsbesøket står dette fortsatt på stedet hvil.

Et inferno i Delhi

Den Modi-kritiske forfatteren Pankaj Mishra skrev i New York Times i forkant av besøket at president Trump dro til India for å finne seg selv:

«Under Prime Minister Narendra Modi, India is the American president’s spiritual home: an inferno of systemic cruelty».

Pankaj Mishra

Det er her fristende å si at det gikk troll i ord. Samtidig som Trumps besøk oppstod nemlig voldsomme anti-muslimske opptøyer i det nordøstlige Delhi.

Den utløsende faktoren skal ha vært oppfordringer fra lokalpolitikeren Kapil Mishra. Han representerer statsminister Modis parti BJP og hadde nylig tapt sitt sete i Delhis delstatsvalg. Noe av skuffelsen tok han ut på muslimske kvinner som protesterte i det nordlige Delhi. De hadde der skapt en veiblokade for å kjempe mot den kontroversielle «Citizenship Amendment Bill».

Kapil Mishra advarte myndighetene om at hvis ikke de muslimske kvinnenes veiblokade ble fjernet før Trumps besøk, kom hans tilhengere selv til å fjerne kvinnene etter statsbesøket. Det viste seg at tilhengerne ikke hadde tålmodighet til å vente.

Natten før statsbesøket startet hindunasjonalistiske mobber systematiske angrep mot muslimer, og satte fyr på og ødela muslimske hjem. Etter tre dagers inferno ble Delhis mest alvorlige religiøse opptøyer på flere tiår avsluttet. Da var over 50 døde, flere hundre skadde og det var rapporter om at politiet ikke grep inn, eller til og med hjalp overgriperne.

Et nederlag for Modi

President Trump selv unngikk å kommentere disse hendelsene under sitt besøk og fremstilte i stedet statsminister Modi som en forkjemper for religiøs frihet. Den demokratiske senatoren Bernie Sanders reagerte og satte ord på det mange følte: “This is a failure of leadership on human rights”.

For Modi var opptøyene utvilsomt et nederlag. Angrepene mot muslimer kan ha falt i god jord hos hans mest hindunasjonalistiske velgere. Det viser likevel en foruroligende mangel på kontroll når en av hans egne lokalpolitikere igangsetter forfølgelser av muslimer midt under et amerikansk statsbesøk.

Statsminister Modi kunne nok tenkt seg å ha brukt oppmerksomheten fra Trumps besøk til å kickstarte en ny bølge av utenlandske investeringer for å styrke den skrantende indiske økonomien. Det er tvilsomt om potensielle investorer følte seg betrygget.

Som om en dysfunksjonell politistyrke i hovedsaken ikke var nok, så ble rettsdommeren S. Muralidhar på dagen overført fra Delhi til Punjab. Dette etter at han hadde forsøkt å opprette sak mot Kapil Mishra og to andre BJP-politikere for deres roller som retoriske innstiftere av opptøyene.

Videre samarbeid

President Trump lover på sedvanlig vis at en flott handelsavtale mellom India og USA er like rundt hjørnet. Han kan også gjerne tenke seg å være fredsmekler i Kashmir-konflikten. Som han selv sa: «There are two sides to every story». Her utelater han tilforlatelig å ta hensyn til konfliktens tredje part, nemlig kashmirene selv. Han har heller ikke kritisert at lokalbefolkningen får stadig færre politiske rettigheter.

Det nærmer seg høstens amerikanske presidentvalg og i langt større grad enn tidligere forsøker republikanerne å favne den indiske diasporaen som velgergruppe. Da kommer det godt med å ha et relativt velfungerende forhold til statsminister Modi. Relasjonen ble ytterligere befestet under statsbesøket.

Til tross for enkelte utfordringer er det heller ikke tvil om at Modi vil heie på at Trump vinner gjenvalg. Det antas at den styrkede bilaterale relasjonen vil videreføres og samtidig slipper Modi ubehagelige spørsmål og kritikk om menneskerettigheter og religiøs frihet. Vi kommer heller ikke unna den personlige kjemien. Selv om den ene er milliardærarving fra Queens og den andre en teselgersønn fra Gujarat, så har de utvilsomt flere likheter enn ulikheter.