Rivingen av Mullivaikkal-minnesmerket: Et tilbakeslag for minoritetsrettigheter på Sri Lanka

Foto: Tamil Guardian

Kun få dager inn i det nye året ble Universitetet i Jaffna sentrum for konflikt, da den srilankiske regjeringen beordret rivingen av Mullivaikkal-minnesmerket. Dette førte til kraftige studentprotester med krav om øyeblikkelig gjenopbygging, i tillegg til internasjonal fordømmelse. Hvorfor ble minnesmerket revet?


Skrevet av Jeevethan Selvachandran, Cand.mag. i India- og Sør-Asia-studier, Universitetet i Århus


Etter hvert som konflikten utviklet seg, ble srilankiske spesialstyrker satt inn, noe som forverret situasjonen ytterligere ved at myndighetene ble fordømt både nasjonalt og internasjonalt. Mullivaikkal-minnesmerket ble innviet av studenter i 2019, og er reist til minne om de tusener av sivile som ble drept i den srilankiske borgerkrigens siste fase i 2009 i Mullivaikkal, hvor konflikten stod mellom den srilankanske hær og De Tamilske Tigrene.

Foto: Tamil Guardian

Hvorfor ble minnesmerket revet?

Ifølge Sri Lanka University Grants Commission var ikke minnesmerket godkjent, samtidig som det utgjorde en trussel mot nasjonal sikkerhet. Disse beskyldningene ble imidlertid tilbakevist av aktivister, som på nedrivningen som et tegn på regjeringens manglende evne til å tolerere at folk skulle ha et sted å minnes de drepte i borgerkrigen. I sin fordømmelse av nedrivningen, iverksatte en gruppe studenter en sultestreik hvor de krevde at regjeringen og universitetets rektor måtte rekonstruere minnesmerket. Forut for protesten sendte studentorganisasjonen University Students’ Union Jaffna ut en erklæring der de fordømte rivingen:

«Denne handlingen er en fornærmelse ikke bare mot studenter på universitetet, men også for hele det tamilske samfunnet. Det er også en handling som går i mot et folks rett til å minnes.»

Uttalelse fra University Students’ Union Jaffna

De protesterende studentene oppfordret også internasjonale studenter og utenlandske universiteter til å ta opp hendelsen med deres respektive regjeringer og dermed legge press på srilankiske myndigheter for å stoppe menneskerettighetsbrudd mot tamiler og andre minoriteter.

Studenter i flere deler av landet viser støtte

I fordømmelsen av hendelsen, og i solidaritet med Jaffna-studentene, krevde The Students’ Union of the Eastern University i Chenkaladi, beskyttelse av tamilenes identitet og symboler på universitetene for å sikre sosial harmoni i samfunnet. I tillegg oppfordret den ledende sinhalesiske studentorganisasjonen, Inter University Student Federation, til respekt for demokrati og medmenneskelighet ved å ta avstand fra hendelsen, og uttalte at folk i nord også skal ha rett til å minne de døde, akkurat som i sør.

Støtte fra muslimer

På kort varsel annonserte tamilske aktivister proteststreik i nord og øst for å fordømme og fremheve sin misnøye med rivingen. Mens protestene fikk full støtte blant tamilene, oppfordret også muslimske partier om at muslimer bør opptre i solidaritet med tamilene. Den historiske forbindelsen mellom tamiler og muslimer har hittil vært ikke-eksisterende, så hva forente dem? Mens tamilene ble nektet retten til å minnes, har muslimer nylig blitt tvunget til å kremere de døde på bakgrunn av en kontroversiel kremeringslov i forbindelse med Covid-19-pandemien. Da disse minoritetenes rettigheter ble satt på spill, oppstod en slags gjensidig forståelse om å sende en felles «beskjed» til myndighetene i hovedstaden Colombo.

Internasjonale fordømmelser

Rivingen av minnesmerket førte også til internasjonale fordømmelser. I nabolandet India utløste hendelsen protester i den sørlige delstaten Tamil Nadu, mens politiske bigwigs på tvers av partilinjer fordømte hendelsen og oppfordret til øyeblikkelig gjenoppbygging av minnesmerket. I tillegg fordømte kanadiske parlamentsmedlemmer hendelsen, hvorpå den kanadiske utenriksministeren beskrev rivingen som «hjerteskjærende». I Storbritannia oppfordret All-Party Parlamentary Group for Tamils, et tverrpolitisk initiativ av britiske parlamentarikere, den britiske utenriksministeren om å fordømme denne «onde handlingen», samt å fremme saken på FNs kommende menneskrettighetsrådsmøte i Genève. Et av medlemmene, Labour-parlamentarikeren Siobhan McDonagh, kalte hendelsen for en total undergravelse av sannhet, rettferdighet og ansvarlighet.

Myndighetene snur

Det omfattende presset i form av sultestreiker, internasjonal fordømmelse og tamilsk-muslimsk forbrødring førte til at rektoren ved Universitetet i Jaffna ba om unnskyldning og kom med lovnader om en umiddelbar gjenoppbygging av minnesmerket. Ansett for å være «skurken« bak nedrivingen, fortalte rektoren den indiske avisen Sunday Express at det var på ordre fra regjeringen at monumentet ble fjernet, fordi det var uautorisert.

Studentene aksepterte unnskyldningen og avbrøt sultestreiken, men advarte samtidig om at de ville gjenoppta protestene hvis løftet ikke ble holdt. I tillegg kom det rapporter om at den indiske høykommissæren i Colombo hadde blandet seg inn i saken, ved å oppfordre den srilankiske presidenten Gotabaya Rajapaksa til gjennoppbygge minnesmerket, ettersom den indiske delstaten Tamil Nadu var «på kokepunktet».

Bekymret for minoriteters rettigheter

Til tross for å ha fått garantier for gjenoppbyggingen av minnesmerket, skrev ledende tamilske partier til FNs menneskerettighetsråd om å undersøke Sri Lankas mulige krigsforbrytelser via Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Utover rivingen av minnesmerket, påpekte de tamilske partiene også den militære overvåkningen av krigsberørte områder i nord, samt krenkelsen av begravelsesrettigheter for muslimer. Ved å anmode Den internasjonale straffedomstolen til å etterforske mulige brudd på menneskerettighetene, signaliserer ledende tamilske partier vantro mot Sri Lankas løfte om å sikre minoriteter likeverdige rettigheter i et land med sinhalesiske flertall.

Et løfte som har stått uoppfylt siden uavhengigheten i 1948.

Oversatt fra dansk til norsk av Alexander Engedal Gewelt