Nær bankkollaps i Myanmar, sult i India og lockdown i Malaysia

Folk venter i vaksinekø. Foto: Ganesh Dhamodkar/Wikimedia Commons

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka.


Skrevet av redaksjonen

Ukas Asiapunkter er en fast ukentlig spalte fra Asiapunkt-redaksjonen, i samarbeid med Asianettverket. Her tar vi opp nyhetssaker om Asia vi synes er viktige, men som kanskje ikke har fått nevneverdig spalteplass hos norske medier. Perfekt for deg som ønsker en kjapp oppdatering fra den siste uka!

Asianettverket er et forskningsnettverk som hver fredag sender ut et nyhetsbrev med informasjon om arrangementer, publikasjoner og nyheter om Asia. Nyhetsbrevet kan leses på nett eller fås rett i innboksen ved å følge instruksene nederst i brevet.

Nær bankkollaps i Myanmar?

Private banker i Myanmar er inne i en tøff periode. Etter militærkuppet den 1. februar, har nervøse bankkunder hastet til minibanker rundt om i landet for å ta ut kontanter. Årsaken er frykt for at den nåværende politisk ustabile situasjonen i landet, tillegg til internasjonale sanksjoner, skal føre til økonomisk krise. Lange køer preger derfor minibankene i mange av landets store byer, og flere banker har dermed sett seg nødt til å innføre nye regler og restriksjoner for uttak. Mange bankansatte gikk ut i streik i protest mot militærkuppet i februar, noe som førte til store problemer for landets finanssystemer. Etter massivt press fra de militære kuppmakerne i landet, gjenåpnet mange av de største bankene igjen i løpet av våren.

Selv om den myanmarske økonomien har vært i hardt vær siden før kuppet, har verdien av myanmarske kyat stupt den siste tiden, med en særlig negativ utvikling siden februar. Mange innbyggere har derfor sett seg nødt til å hamstre både gull og amerikanske dollar som forsikring mot usikre tider. Covid-19-pandemien har hatt stor innvirkning på landets økonomi det siste året, og det Internasjonale pengefondet (IMF) har uttrykt stor bekymring for den økonomiske situasjonen i landet.

Embed from Getty Images

Stadig flere sulter i India

Mens verden har rettet fokus og givervilje mot å samle inn oksygen til indiske sykehus, opplever landet at stadig flere mennesker er arbeidsløse og har havnet i dyp fattigdom, i tillegg til å sulte. Ifølge den indiske avisen The Scroll, som siterer en undersøkelse utført av Azim Premji University, økte antall mennesker under fattigdomsgrensen med hele 77% i perioden mars til oktober 2020. Dette som følge av den første Covid-19-bølgen. I samme undersøkelse oppga hele 90% av de spurte husholdningene at de hadde mindre å spise. Private initiativ for å skaffe oksygen og andre Covid-19-medisiner, som blant annet den store GiveIndia-kampanjen har, ifølge The Scroll, samlet inn betydelige summer til store byer som Delhi og Bangalore, mens andre, hardt rammede steder har blitt oversett. I tillegg har disse kampanjene oversett andre, mer prekære behov som arbeid og tilgang til mat.

Flere mener nå at fokuset bør rettes mot andre tiltak enn bare oksygen og medisiner, og at det særlig bør rettes oppmerksomhet mot den stadig økende sult-problematikken i landet. I en annen undersøkelse rettet mot veldedige organisasjoner i India, gjennomført av India Development Review, oppga hele 71% av de spurte organisasjonene at det er tilgang til mat som er den største utfordringen for øyeblikket, mens kun 29% av de spurte oppga oksygen som det mest prekære. Flere er nå bekymret for at pandemiens inntog på den indiske landsbygda vil føre til mindre oppmerksomhet fra media enn i de store byene. Smittesituasjonen i India er fortsatt alvorlig, men har ifølge offisielle tall gått ned den siste tiden.

Folk venter i vaksinekø. Foto: Ganesh Dhamodkar/Wikimedia Commons

Full lockdown i Malaysia

Som følge av et oppsving av Covid-19-tilfeller i hele det sørøstlige Asia, har Malaysia vært i full lockdown siden 1. juni. Myndighetene frykter at en ny bølge med Covid-19-viruset kan velte kapasiteten på sykehus og annen medisinsk infrastruktur i landet, og har derfor beordret enn to ukers full nedstengning. Malaysia har den siste tiden registrert opp mot 9000 nye tilfeller per dag, i en befolkning på rett under 32 millioner. Landets stasminister, Muhyiddin Yassin, har lagt en plan om å gradvis gjenåpne samfunnet trinnvis dersom smittetallene reduseres innen 14. juni. Malaysia har vært et av landene i Sørøst-Asia som klarte seg relativt bra gjennom 2020, med tanke på smitte, men har den siste tiden slitt med å holde igjen flere utbrudd av de langt mer smittsomme mutasjonene.

Den nye lockdownen er ventet å påvirke økonomien drastisk, og blant annet har de japanske bilfabrikantene Toyota og Honda har sagt at de vil stoppe produksjonen på sine malaysiske fabrikker inntil videre. Statsminister Yassin hadde i utgangspunktet sagt at han ikke ønsket flere nedstengninger, men får nå kritikk fra både opposisjonen og personer innad i regjeringskoalisjonen for å gjort for lite for å stoppe spredningen av viruset, i tillegg til den trege vaksinasjonsraten. Per i dag har Malaysia kun vaksinert i overkant av 6 prosent av befolkningen, og har det tredje høyeste smittetrykket i regionen, bak Indonesia og Fillipinene.

Embed from Getty Images