Indonesia tar hånd om luftforurensning, Nord-Korea tester nye missiler og ny undersøkelse om klimaholdninger i Sørøst-Asia

Indonesias president Joko Widodo er i vinden for å ha oversett landets problem med luftforurensning. Her avbildet i januar 2021 mens han får første dose av vaksinen mot Covid-19. Bilde via Wikimedia Commons.

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka.


Skrevet av redaksjonen

Ukas Asiapunkter er en fast ukentlig spalte fra Asiapunkt-redaksjonen, i samarbeid med Asianettverket. Her tar vi opp nyhetssaker om Asia vi synes er viktige, men som kanskje ikke har fått nevneverdig spalteplass hos norske medier. Perfekt for deg som ønsker en kjapp oppdatering fra den siste uka!

Asianettverket er et forskningsnettverk som hver fredag sender ut et nyhetsbrev med informasjon om arrangementer, publikasjoner og nyheter om Asia. Nyhetsbrevet kan leses på nett eller fås rett i innboksen ved å melde deg på gjennom denne lenka.

Indonesia tar hånd om luftforurensning

Embed from Getty Images

Jakarta blir konsekvent rangert blant verdens verste byer for luftforurensning. Bilde fra 2019.

En indonesisk domstol har fastslått at president Joko Widodo og andre toppmyndigheter har vært uaktsomme når det gjelder bekjempelsen av luftforurensning i Jakarta. Retten har derfor beordret overvåkingsstasjoner og andre tiltak for å forbedre hovedstadens luft.

Søksmålet ble anlagt av 32 frustrerte innbyggere i 2019, og dommen har siden blitt utsatt flere ganger. Jakarta, en by med mer enn 10,5 millioner innbyggere, blir konsekvent rangert blant verdens verste byer for luftforurensning. Den vedvarende forurensningen i byen, skyldes tung trafikk og kullkraftverk som ikke er utstyrt med filtre. Retten har bedt Widodo om å forbedre den nasjonale standarden for luftkvalitet, og legger til at provinsregjeringen må utføre kontroller slik som periodiske utslippstester for eldre kjøretøyer i Jakarta og tester for utendørs luftkvalitet. Ifølge amerikanske forskere reduserer forurensningen den forventede levealderen i byen med 5,5 år, og ifølge Universitetet i Chicagos luftkvalitetsindeks er Jakartas partikkelforurensningsnivåer seks ganger Verdens helseorganisasjons retningslinjenivå. I mellomtiden presser president Widodo fremover med planer om å flytte Indonesias hovedstad ut av Jakarta til Øst-Kalimantan på øya Borneo, nesten 1300 kilometer unna.

I tillegg til forurenset luft og problemer med overbefolkning, synker Jakarta også med en urovekkende hastighet, og forskere sier at store deler av byen kan være under vann i 2050. En av hovedårsakene til dette er utvinning av grunnvann for å dekke byens voksende behov.

Nord-Korea tester nye missiler

Embed from Getty Images

Innbyggere i Seoul ser på et klipp av Nord-Koreas missiloppskyting 15. september.

Onsdag denne uken avfyrte Nord-Korea to ballistiske missiler fra en jernbaneplattform inn i Japanhavet. Testavfyringen vakte fordømmelse fra FNs sikkerhetsråd ettersom den var i strid med rådets resolusjoner.

Også Sør-Korea gjennomførte onsdag den siste runden med intens testing av sitt ubåt-lanserte ballistiske missilprogram. Landets president Moon Jae-in var til stede. Selv om Nord-Korea er forbudt av resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd fra å eie eller teste ballistisk-missilteknologi, gjelder ikke dette for Sør-Korea. Imidlertid hadde landet historisk sett et tak på hvilke typer missiler det kunne utvikle, påført av sin allierte USA. Taket, som går tilbake til 1960-tallet, ble løftet etter toppmøtet mellom presidentene Joe Biden og Moon Jae-in i Washington i mai. Seoul testet en ubåt-lansert missil fra en undervannslekter i august, deretter fra en nedsenket ubåt 7. september, og nok en gang onsdag med Moon tilstede. Sør-Korea er det første landet i verden som distribuerer hjemmelaget missilteknologi til tross for at de ikke har atomvåpen.

Nord-Koreas nye tester bekymret FNs sikkerhetsråd, som holdt et 45-minutters nødmøte bak lukkede dører for å diskutere dem. Nicolas de Riviere, Frankrikes ambassadør i FNs sikkerhetsråd, kalte situasjonen en stor trussel mot fred og sikkerhet, og et klart brudd på rådets resolusjoner. Nord-Korea er for tiden sterkt sanksjonert av det globale samfunnet, men trosser imidlertid rutinemessig resolusjonene som forbyr det å eie eller teste ballistisk missilteknologi. De siste årene har Nord-Korea utviklet stadig større og mektigere missiler. Ifølge eksperter synes avdukingen av de nye missilene å være en melding til Biden-administrasjonen om landets voksende militære makt, og et forsøk på å skape et nytt rammeverk for forhandlinger nå som Biden er ved makten. Men det er uklart om testene vil være nok til å sette Nord-Korea øverst på Bidens agenda.

Undersøkelse viser bekymringer rundt mangelfull klimapolitikk

Embed from Getty Images

En ny undersøkelse viser at Sørøst-asiatere mener mer bør gjøres for å løse klimaendringene.

En ny undersøkelse om holdninger og oppfatninger av klimaendringer i Sørøst-Asia avslører bekymringer om krisen blant respondentene, men også tvil om regionale myndigheter gjør nok for å takle den. Undersøkelsen, som ble utført av ISEAS-Yusof Ishak-instituttet (ISEAS), inkluderte 610 mennesker fra alle 10 medlemslandene i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) i en rekke forskjellige sektorer, inkludert akademia, næringsliv, medier, studenter og internasjonale organisasjoner. Dette er det andre året ISEAS gjennomfører undersøkelsen.

70 prosent av de spurte sa at de mener klimaendringer er en alvorlig og umiddelbar trussel mot deres lands velvære. Men kun 15,7 prosent mener at deres regjering anser klimaendringer som en nasjonal prioritet og har bevilget tilstrekkelige ressurser til å håndtere denne trusselen. Mindre enn en fjerdedel av respondentene mener at landets klimapolitikk og lover er i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius som avtalt under Parisavtalen, mens bare 31,8 prosent var enige om at ASEAN er effektiv som en regional organisasjon for å takle klimaendringer.

Ifølge Choi Shing Kwok, direktør og administrerende direktør i ISEAS, viser resultatene at Sørøst-asiatere mener at det bør gjøres mer for å løse klimaendringer, med et flertall som ser på klimaendringer som en like stor krise som COVID-19-pandemien.