Tre gjenstander fra den kinesiske samlingen til Kulturhistorisk museum i Oslo viser hvor hard straffen for å begå forbrytelser under det siste dynastiet kunne være. Men hva kan gjenstandene fortelle om tiden da de ble laget?

Valgdeltakelsen i India økte markant i 2014. Den største økningen så man i store byer.

President Donald Trump i USA snakker til stadighet om proteksjonisme og America first, men hvorfor er da USA fortsatt veldig tilstedeværende i Sentral-Asia?

Historisk sett har valg i India hatt en høy deltakelse på rundt 60 prosent, men i motsetning til […]