Selv om Covid-19 ennå ikke har fått ordentlig tak i Sør-Asia vil konsekvensene bli store, viser en ny […]

Gandhis prinsipp om ikke-voldelig motstand er tidløst. Men indiske myndigheter kritiseres for å utvanne hans budskap. Skrevet av […]