Valgdeltakelsen i India økte markant i 2014. Den største økningen så man i store byer.

President Donald Trump i USA snakker til stadighet om proteksjonisme og America first, men hvorfor er da USA fortsatt veldig tilstedeværende i Sentral-Asia?

Historisk sett har valg i India hatt en høy deltakelse på rundt 60 prosent, men i motsetning til […]

Den kinesiske appen Meituan er utruleg populær, og dominerar over andre konkurrerande apper slik som Groupon – sjølv om Meituan originalt er ein kopi av nemnde amerikanske startup-selskap. Korleis oppstod Meituan, og kvifor fekk appen så stor oppslutning i Kina?