Om Asiapunkt

Asiapunkt.no er et nettsted for alle som søker mer dyptgående kunnskap om sosiale, politiske og kulturelle forhold i land i Asia.

Vi publiserer tekster skrevet både av redaksjonen og av eksterne bidragsytere med spesialkompetanse på og interesse for Asia. I tillegg vil vi fra tid til annen publisere oversatte saker fra asiatiske samarbeidspartnere.

Her finner du kommentarer, artikler, debattinnlegg, analyser og essayer om Asia. Vi skal bidra med pålitelig kunnskapsformidling og ønsker å være et alternativ til unyanserte framstillinger og forenklede stereotypier.

Ønsker du å bidra til Asiapunkt? Klikk her, eller ta kontakt med en av redaksjonsmedlemmene:

Asiapunkts redaksjon består av:

Alexander Engedal Gewelt har en mastergrad i Sør-Asia-studier og er spesielt interessert i indisk utenrikspolitikk, historie og språk. Han har vært leder for Indologisk Studentforening i en årrekke, studert og arbeidet i India, samt undervist og jobbet som forskningsassistent ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. Han jobber til daglig som lektor.

Kjersti Litleskare tar for tiden en master i kinesisk samfunn og politikk ved Universitetet i Oslo, og jobber i tillegg som koordinator for Asianettverket. Hun har tidligere fordypet seg i indisk religion gjennom en bachelorgrad i religionsvitenskap, og har i løpet av studietiden jobbet og studert i både Kina og India.

Lise Bjerke har en bachelor i India-studier og skrev sin masteroppgave ved Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO, om den indiske statens velferdsprogrammer for matsikkerhet. Hun har tidligere jobbet ett år for en miljø- og utviklingsorganisasjon i Nepal, og har vært praktikant ved Den norske ambassaden i New Delhi. Lise er nestleder i Norge-Nepalforeningen, og jobber til daglig med kommunikasjon og administrasjon på SUM, UiO.

Linn A. Christiansen har nylig begynt på en PhD i kinesiske studier ved Universitetet i Leiden, der hun forsker på kalligrafi i kinesiske politiske tegninger. Hun har bachelor- og mastergrad fra IKOS (UiO) i kinesiske studier med hovedvekt på kinesisk språk, kultur og kunsthistorie, og har tidligere jobbet for Asianettverket, som kinesisklærer, og ved Nasjonalmuseet i flere år som omviser, prosjektarbeider og prosjektleder.

Gudrun Cecilie E. Helland er spesielt interessert i India, i sær byutvikling, velferd og kjønnsrelasjoner. I tillegg er hun opptatt av indisk musikk, film, litteratur og kultur, og har perfekte dager når hun bare kan henge rundt i metropolene Delhi eller Mumbai. Til daglig er hun personal- og studiekonsulent ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO, og ved siden av driver hun plateselskapskollektivet Bangles & Brass Records. Hun har en bachelor og master i Sør-Asia-studier fra IKOS, og har vært bosatt flere steder i India.

Asiapunkt er støttet av Fritt Ord.