Om Asiapunkt

Asiapunkt.no er et nettsted for alle som søker mer dyptgående kunnskap om sosiale, politiske og kulturelle forhold i land i Asia.

Vi publiserer tekster skrevet både av redaksjonen og av eksterne bidragsytere med spesialkompetanse på og interesse for Asia. I tillegg vil vi fra tid til annen publisere oversatte saker fra asiatiske samarbeidspartnere.

Her finner du kommentarer, artikler, debattinnlegg, analyser og essayer om Asia. Vi skal bidra med pålitelig kunnskapsformidling og ønsker å være et alternativ til unyanserte framstillinger og forenklede stereotyper.

Ønsker du å bidra til Asiapunkt? Klikk her, eller ta kontakt med en av redaksjonsmedlemmene:

Asiapunkts redaksjon består av:

Alexander Engedal Gewelt har en mastergrad i Sør-Asia-studier og er spesielt interessert i indisk utenrikspolitikk, historie og språk. Han har vært leder for Indologisk Studentforening i en årrekke, studert og arbeidet i India, samt undervist og jobbet som forskningsassistent ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. Han jobber til daglig som lektor.

Ellen Haugan tar en master i japansk samfunn ved Universitetet i Oslo, og er spesielt opptatt av antropologi, miljø og insekter. Hun har en bachelorgrad i kultur og kommunikasjon, og har i løpet av studietiden vært på utveksling i både Singapore og Japan. I masteroppgaven skriver hun om ildfluebeskyttelse og ildfluefestivaler i Japan, og hvordan de blir brukt for å promotere turisme til rurale områder.

Kjersti Litleskare tar for tiden en master i kinesisk samfunn og politikk ved Universitetet i Oslo, og jobber i tillegg som koordinator for Asianettverket. Hun har tidligere fordypet seg i indisk religion gjennom en bachelorgrad i religionsvitenskap, og har i løpet av studietiden jobbet og studert i både Kina og India.

Gudrun Cecilie E. Helland er spesielt interessert i India, i sær byutvikling, velferd og kjønnsrelasjoner. I tillegg er hun opptatt av indisk musikk, film, litteratur og kultur. Til daglig er hun personal- og studiekonsulent ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO, og ved siden av driver hun plateselskapskollektivet Bangles & Brass Records. Hun har en bachelor og master i Sør-Asia-studier fra IKOS, og har vært bosatt flere steder i India.

Lise Bjerke er doktogradsstipendiat ved Institutt for helse og samfunn, UiO, hvor hun forsker på Indias farmasøytiske industri og antibiotika-produksjon. Hun har en bachelor i India-studier, og skrev  masteroppgave ved Senter for utvikling og miljø om matsikkerhet og migrasjon i India. Hun har tidligere jobbet ett år for en miljø- og utviklingsorganisasjon i Nepal, og har vært praktikant ved Den norske ambassaden i New Delhi.

Asiapunkt er støttet av Fritt Ord.