Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka. Skrevet av redaksjonen Ukas Asiapunkter er en fast […]

Da korona hadde blitt et hverdagsord i Norge ble vi som har bodd i Kina ekstra opptatt av våre kinesiske venners erfaringer og hvordan de unngikk å bli smittet. «Jeg er mest redd for folk som har lav sùzhì,» svarte en av mine bekjente. «De vasker ikke hendene sine, spytter, hoster og nyser mot andre,» var forklaringen.

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka. Skrevet av redaksjonen Ukas Asiapunkter er en fast […]

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka. Skrevet av redaksjonen Ukas Asiapunkter er en fast […]

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka.

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka. Skrevet av redaksjonen Ukas Asiapunkter er en fast […]

I en spalte om diktere som levde for fire-fem hundre år siden blir det unektelig mange menn. Men unntak finnes, og ett av dem er blant de mest ikoniske skikkelsene i hele Sør-Asias historie.

Selv om Covid-19 ennå ikke har fått ordentlig tak i Sør-Asia vil konsekvensene bli store, viser en ny […]

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka.

Har koronapandemien gjort det vanskeligere for oss å vise medfølelse og takknemlighet?