Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka.

Indias nedstengning av samfunnet som respons på Covid-19 gjør det vanskelig å få nok mat for deler av befolkningen, spesielt fattige arbeidsmigranter.

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka. Skrevet av redaksjonen Ukas Asiapunkter er en fast […]

Vietnam sin store suksess med handtering av Covid-19 tydeleggjer både styrkene og skuggesidene til den sosialistiske marknadsøkonomien.

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka. Skrevet av redaksjonen Ukas Asiapunkter er en fast […]

Selv om Covid-19 ennå ikke har fått ordentlig tak i Sør-Asia vil konsekvensene bli store, viser en ny […]

Har koronapandemien gjort det vanskeligere for oss å vise medfølelse og takknemlighet?