Med WeChat kan du bestille taxi og chatte med venner, mens leger stiller diagnoser med hjelp fra hele verden. Alle vet at kommunistpartiet får med seg alt.

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka.

Indias nedstengning av samfunnet som respons på Covid-19 gjør det vanskelig å få nok mat for deler av befolkningen, spesielt fattige arbeidsmigranter.

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka. Skrevet av redaksjonen Ukas Asiapunkter er en fast […]

Vietnam sin store suksess med handtering av Covid-19 tydeleggjer både styrkene og skuggesidene til den sosialistiske marknadsøkonomien.

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka. Skrevet av redaksjonen Ukas Asiapunkter er en fast […]

Selv om Covid-19 ennå ikke har fått ordentlig tak i Sør-Asia vil konsekvensene bli store, viser en ny […]

Har koronapandemien gjort det vanskeligere for oss å vise medfølelse og takknemlighet?