Den vestlige delen av øya Ny-Guinea er underlagt indonesisk styre, men siden 1960-tallet har det blitt reist krav […]

I fjor trakk president Donald Trump USA ut av den store frihandelsavtalen som skulle inkludere 12 land i Stillehavsområdet. Hva har dette gjort med USAs forhold til ASEAN-landene og Vietnam?