Det er ingen hemmelighet at asiatiske lands økonomier i mange tiår har vært avhengige av migrantarbeidere. Men arbeiderne blir både mishandlet og utnyttet. Det er nå over to år siden FN-land kom til enighet om en avtale som skal gi migrantarbeidere bedre beskyttelse, men lite har skjedd siden da.

Selv om Covid-19 ennå ikke har fått ordentlig tak i Sør-Asia vil konsekvensene bli store, viser en ny […]

Har koronapandemien gjort det vanskeligere for oss å vise medfølelse og takknemlighet?