Mangeårig visegeneralsekretær for det største islamistpartiet i Bangladesh har plutselig sagt opp posisjonen sin. Han begrunner sin spektakulære avgang ved å ta avstand fra partiets grunnholdning til et av de helt sentrale politiske konfliktspørsmålene i landet: Var uavhengighetskampen i 1971 riktig?

Ved å gi stemme til ungdommelig raseri over ulikhet og vold, skaper rappere fra Bangladesh en slagkraftig form for protestmusikk.