Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka.

Få med deg Asiapunkt-redaksjonens utvalgte nyheter fra den siste uka. Skrevet av redaksjonen Ukas Asiapunkter er en fast […]

Ettersom handelskrigen mellom USA og Kina spissar seg til, peikar stadig fleire på Vietnam som den store vinnaren. […]

President Donald Trump i USA snakker til stadighet om proteksjonisme og America first, men hvorfor er da USA fortsatt veldig tilstedeværende i Sentral-Asia?

Det er for tida mykje spenning mellom USA og mange av deira tradisjonelle allierte. Immigrasjon, Brexit og andre utfordringar held EU langt i frå å være samla. Men Kina og Russland derimot ser ut til å være i ferd med å skape eit tettare forhold. Er vesten i ferd med å møte ein ny, potensielt farleg, allianse i aust?