I forbindelse med valget i India hører man ofte at enkelte partier har såkalte bastioner – områder hvor de sanker inn spesielt mange stemmer. Hvor mye belegg er det for slike påstander?

Den sterke konkurransen i indiske valg kan ha mye å si for politikeres legitimitet og ansvarlighet.

Ikke gå glipp av vår indiske valgvake på Litteraturhuset i Oslo torsdag 23. mai!

Valgdeltakelsen i India økte markant i 2014. Den største økningen så man i store byer.

Historisk sett har valg i India hatt en høy deltakelse på rundt 60 prosent, men i motsetning til […]